Een mens leeft voort in zijn verhalen.

“Door het overlijden van mijn moeder heb ik enorme spijt dat ik haar niet tijdens haar leven heb gefilmd. Nu blijf ik achter met een oude doos met foto’s waarvan ik de verhalen niet ken. Hoe hou ik de herinneringen in leven als mijn geheugen naarmate de tijd strijkt onbetrouwbaar wordt en wat laat ik achter aan verhalen voor haar kleinkind? ” Saskia

Ieder mens is uniek en byzonder

Een verhaal dat zonder uitzondering de moeite waard is om op video vast te leggen. Voor nu of voor later.

-een levensverhaal maken over een ander

Leg het leven van uw ouders of grootouders vast in een biografische documentaire van hoogwaardige kwaliteit.

Hoezeer worden we niet gevormd door degenen uit wie we voorkomen.Geef uw ouders of grootouders de unieke mogelijkheid te vertellen over hun belangrijke lessen, hun strijd en hun successen die uw familie hebben gevormd. Uit ervaring weten wij dat tijdens het maken van deze levensdocumentaires er verhalen loskomen die andere leden van de familie nooit eerder hebben gehoord. Er zijn zaken die je nu eenmaal makkelijker aan een vreemde verteld dan aan je naasten

-een levensverhaal maken over uzelf

Spreek tot de komende generaties van uw familie, laat ze genieten van uw verhalen en profiteren van uw ervaringen en vergaarde levenswijsheid. Creëer een kostbaar erfstuk voor later.

Want meer dan middels een fotoalbum of een geschreven dagboekverslag, zult u letterlijk tot leven komen. Zij horen u lachen en praten, en zien u bewegen.  Al uw kleine eigenaardigheidjes dat zo veel zegt over wie u bent.

Kinderen hunkeren naar familieverhalen.

Grijp deze kans om hun nieuwsgierigheid te bevredigen.  En geef uw boodschap door aan komende generaties.

 

-een eerbetoon of een herdenkingsvideo

Breng een eigentijds eerbetoon aan uw dierbare die er niet meer is. Een respectvolle en ontroerende video voor vertoning tijdens de begrafenis, de crematie of herdenking.

Deze (korte) ‘in memoraim’  zou een sfeervolle montage van foto’s (en oude videofragmenten) kunnen bevatten. Het leven van de overledene ontvouwt zich in de beelden van jong tot oud, en zijn of  haar hele leven komt voorbij.

De herdenkingsvideo kan op betrekkelijk korte termijn gemaakt worden en tevens dienen als geschenk voor de nabestaanden.

 

-een surprise video voor bijzondere gelegenheden

Een korte of langere video die kan worden vertoond tijdens een speciale gelegenheid zoals: een koperen, zilveren of gouden bruiloft, of een verjaardagsfeest, een familiereünie, etc.

Hij zou interviews kunnen bevatten met vrienden, familieleden en collega’s waarin zij hun favoriete verhalen vertellen en herinneringen ophalen aan de persoon die wordt geëerd

Of misschien heeft uw bedrijf een jubileum te vieren en wil het de jubilaris verrassen met een surprisevideo over de vele jaren die hij of zij daar werkte.

Of uw ouders zijn zoveel jaar getrouwd en u wilt hen verrassen met een terugblik op hun leven aan de hand van verhalen van familieleden en vrienden.

-een video boodschap

In de loop van een leven kunnen er allerlei misverstanden ontstaan tussen dierbaren. Met als gevolg dat mensen gedurende vele jaren van hun leven van elkaar verwijderd raken.

MILIFE geeft u de mogelijkheid uw opvattingen en gedachten daarover uit te spreken en op uw eigen manier uw licht op deze gebeurtenissen te laten schijnen. Via een Video Boodschap kunt u dan de betreffende persoon bereiken en misschien de lucht tussen u beiden klaren.

-een testamentaire video

Velen van ons maken een testament op. Dit gebeurt bij een notaris in de gebruikelijke zakelijke taal. Vaak komen testamenten dan ook nogal koel en zakelijk over. Terwijl u juist allerlei persoonlijke en emotionele afwegingen hebt gemaakt- die vervolgens nauwelijks tot uitdrukking komen.

In een testamentaire video kunt u deze op uw eigen wijze verwoorden en toelichten, zodat uw overwegingen voor de nabestaanden duidelijker en vooral persoonlijker zullen zijn.

Werkwijze

Eerst volgt een gesprek met u over  wat u wil, en komen we tot de lengte, structuur en kosten van de film.

Dan begint het eigenlijke filmen: Interviews met de hoofdperso(o)n(en) die in lengte en diepgang kunnen variëren. Bij u thuis of op een andere locatie.

Er kunnen interviews met andere sleutelfiguren volgen (bijv.: partner, kinderen, kleinkinderen, naaste vrienden, collega’s etc.)

Naast de gesprekken filmen wij scenes rondom het huis, zodat het uiteindelijk video meer  diepgang geeft dan alleen maar een ’talking head.’

Tot slot worden alle ingrediënten -interviews, opnames op locatie, foto’s, knipsels, dagboekfragmenten, brieven, eigen video of filmmateriaal etc- op professionele wijze gemonteerd tot de uiteindelijke documentaire.

Milife hanteert een geheimhoudingsplicht.

 

Kosten

Lengte, structuur en inhoud van de video kunnen variëren. In feite zijn de mogelijkheden legio en daarom hangt de exacte prijs af van uw wensen.

Een indicatie:

Pakket 1-in memoriam, testamentaire video, video boodschap, suprise video

-halve dag opname incl. digitale camera 4 k en audio , een  dag montage,
1 correctie ronde : vanaf € 1500  ex BTW

Pakket 2 – levensverhaal documentaire

Voorgesprek, opname 1 dag incl. digitale camera 4k en audio, montage 1-2 dagen,  2 correctie ronde : vanaf € 2500 ex BTW

Door onze jaren lange ervaring maken wij films op maat. We hebben alle professionele apparatuur in huis, we zijn snel, efficiënt en zeer betaalbaar.

Bel of mail ons, wij kunnen u een prijsindicatie geven.